Zpracování osobních údajů

 1.   Provozovatel webu, Lenka Veselovská, se sídlem Antonína Pacovského 259, 267 53 Žebrák, IČ: 06215378 (dále jen" správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

  - jméno, příjmenÍ

  - e-mailovou adresu

  - telefonní číslo

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení požadavku na rezervaci termínu schůzky či termínu zákroku a další plnění ze smlouvy o dílo, pokud mezi námi dojde k uzavření takové smlouvy.

  Pro účely rezervace termínu schůzky či termínu zákroku uchovává správce osobní údaje po dobu 1 roku.

  V případě, že dojde k uzavření smluvy o dílo, uchovává správce osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části zákroku a to za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem webu, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

   - Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, poskytoval internetového řešení

 4. Správce lze kontaktovat na emailové adrese raj-lenkaveselovska68@gmail.com

 5. provozovatel webové stránky www.micro-blading.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

    - základní funkčnosti webových stránek

   - Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.

   - Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

   - Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

   - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

   - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

    - Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

   - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

   - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

   - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

   - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

   - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

   - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné a platné od 25.5.2018.